Admiraal de Ruyterweg 1a, 3354 XA Papendrecht

Maatschappelijke relevantie

De kinderboerderij heeft inmiddels haar maatschappelijke relevantie meer dan aangetoond. De maatschappij maakt op vele terreinen gebruik van de kinderboerderij:

  • Duizenden kinderen van de basisschool krijgen per jaar les op de locaties over het dier, de natuur, voedselproductie agrarische beroepen, milieu, duurzaamheid. Dit door te doen, kijken, luisteren, zien, ruiken, voelen en te proeven. Kortom: ze beleven het zelf!
  • Vele boerderijprojecten bij tal van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische klinieken en tehuizen voor jongeren. Daar staan de therapeutische functie, een zinvolle dagbesteding of werkplek voorop.
  • Duizenden vrijwilligers en professionals zijn op kinderboerderijen actief.
  • Honderden leerlingen van agrarische en groene scholen vinden op kinderboerderijen hun vakgerichte stages.
  • Jong en oud: de sociale en culturele integratie vindt ontegenzeggelijk plaats. De kinderboerderij heeft daarmee een enorm belangrijke wijkfunctie.