Omgang met de dieren:
Regels op het terrein:

Wees vriendelijk voor elkaar, de medewerkers en vrijwilligers.
Houd het erf schoon en gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Wees zuinig op de alle spullen die op de kinderboerderij aanwezig zijn.

Wat mag niet:
- Honden meenemen op het terrein.
(Uitgezonderd hulp en geleidehonden met beugel en tuig)
- Voederen van de dieren.
- Roken op het terrein.
- Het nuttigen van meegebrachte eet- en drinkwaren.
- Ongewenst gedrag en intimidatie wordt NIET getolereerd en zo nodig aan de politie gemeld.
- Skeeleren, voetballen, steppen en fietsen.
- Het negeren van aanwijzingen van onze medewerkers en/of vrijwilligers.
- Van buiten de kinderboerderij voedselwaren over het hek gooien, dit veroorzaakt onhygiënische situaties en is schadelijk voor de dieren en de volksgezondheid.
EHBO/BHV/AED:

Mocht er zich  onverhoopt een ongeluk(je) voor doen en heeft u EHBO nodig, waarschuw dan één van onze medewerkers/vrijwilligers.
Zij zijn opgeleid tot BHV-er en kunnen eerste hulp verlenen en indien nodig verdere actie ondernemen.
In het hoofdgebouw bevinden zich een EHBO-Box en een AED apparaat.
HYGIENE:

Bezoekers komen op de kinderboerderij vaak nauw in contact met de dieren. Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen of andersom. Daarom zijn er op de kinderboerderij diverse wasgelegenheden  waar de handen gewassen kunnen worden met water en zeep. Door deze hygiëneregels toe te passen is de kans op het oplopen van ziekte zeer klein.

Informatie op handenwasbord:
Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor bepaalde ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen maar ook via mest op de grond. De risico's op een besmetting zijn gering. Met eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden verminderd.
Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren.
Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt.
Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn.
Niet eten en drinken bij de dieren maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Volg de aanwijzingen van onze medewerkers/vrijwilligers op.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator of medewerkers/vrijwilligers van de kinderboerderij.
Wij wensen u veel plezier tijdens uw verblijf op de kinderboerderij toe en geniet!


O
Wees vriendelijk voor de dieren, laat dieren naar je toe komen, aaien mag altijd.
O
Til dieren niet op en jaag ze niet achterna.
O
Haal geen dieren uit verblijven.
O
Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen, maar kunnen onverhoopt een keer bijten of trappen.
Dieren blijven tenslotte dieren.
O
De dieren mogen beslist NIET gevoerd worden met meegebracht voedsel.
Het betreden van de kinderboerderij geschiedt op eigen risico, ook voor zwangere vrouwen.
Zoönose regels:
- Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor ziektekiemen.
- Vooral zwangere vrouwen zijn gevoelig voor ziektekiemen.
- Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen, maar ook via mest op de grond en door het inademen van ziektekiemen.
- Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn.
- Volg de aanwijzingen van de eigenaar beheerder.